martes, 1 de mayo de 2012

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: P...

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: P...: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: Pren Te Un Quit CAT tenim un programa : Pren Te Un Quit CAT tenim un programa eQNerg...

viernes, 24 de febrero de 2012

MultieleQtriQOnaMulti
eleQtriQOna
El primer Saló (en el sud de Europa)  de la Mobilitat + Sana , L@ eleQtriQa , 


Amb la Complicitat  la Participació dels diversos "operadors"  "la industria" de la bici, els cotxets per la gent gran , les motos i els autos
les furgos i els camions