martes, 1 de mayo de 2012

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: P...

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: P...: Revitalitzar vOS Vosaltres , no hi ha ningu mes: Pren Te Un Quit CAT tenim un programa : Pren Te Un Quit CAT tenim un programa eQNerg...

viernes, 24 de febrero de 2012

MultieleQtriQOnaMulti
eleQtriQOna
El primer Saló (en el sud de Europa)  de la Mobilitat + Sana , L@ eleQtriQa , 


Amb la Complicitat  la Participació dels diversos "operadors"  "la industria" de la bici, els cotxets per la gent gran , les motos i els autos
les furgos i els camionssábado, 10 de mayo de 2008

Milers de Usuaris


Els usuaris
caps de departaments,
de costos, comptes corrents, vendes, tresoreria, contabilitat,

codificaven i feien codificar

entusiastes al veure ELS RESULTATS
que ja no havien de fer albarans, factures, ordres de produccio, rebuts de nomina, amb els seus desglòs de moneda , que feien amb aquelles calculadores plenes de botons i amb aquelles maquines de escriure Underwood, les de la bola de IBM nomes era per las Secretarias de los Directores generales, de fábrica,Varen CONSTRUIR NOVES OCUPACIONS 

viernes, 9 de mayo de 2008

La CTI de la Solvay va inspirar un canvi en la industria Quimica

des de aquella Sala en que nomes entrava Martinez, jefe de la Sala Rocher, operador titular i Angel Luis Sanchez Riera i Andrés (niñico) , "els operadors de la Saenger , Ester, la perforista , per suposat!!!!, Ribes, l'Inspector de La IBM, i Leiva i Acera, que es tancava per fer les nòmines, aixó amb el suport del operador, des de fora de la sala ,

Factures, rebuts i llistats de nòmines, estadístiques de venda, notes de entrega, ordres de produccío, les factures de Canaries que tenien desgravació fiscal separades de les normals,, balanços, sorien de la impresora 1403 de IBM , quer anava a 1100 ratlles per minut,recaba el manual, una passada !!!

Aquell IBM S/360 M30) amb les seves 32K's de memòria combinava perfectament els camps amb els seus formats ja fossin camps definits en format text o digit o inclús empaquetats (COMPUTATIONATIONAL-3) com aquell "cerebro electronico" feia anar "com una orquestra" a aquelles tres unitats de cintes, les 2400, els tres discos 2311 de 10Mb, cadascu, girant a 5000 Rpm amb els seus capsa)s

Pero en aquella 4ª planta del 269 del carrer Mallorca de Barcelona, hi havia un "equip" persones , gegants, vist des de l'òptica del primer 8 del segle 21

Los InNovadores
Pelgrims, Goenaga, Iturralde, Fernando Palacios,
los programadores del 68
(de la CTI ) (de la Saenger)
Leiva, Hoyuela, Luis Miguel Palacios, Jesus Alonso,
Los Tecnicos de Sistemas
Padros
Las Perforistas
Ester


Aquests Gegants van generar
Una mágica i entusiasta col·laboració,
i ,......
amb algunes que d'altres nits,....
(s'havia de demanar máquina per fer les compilacions i les probes)


van fer que multituds de usuaris
de empreses amb sistemes organitzatius i estructures arcaiques

compartissin


UNA META ............
CODIFICAR !!!

els productes, els clients, les formes de pagament, les tables retributives, les delegacions, els venedors, les families de productes, ,.........

TOT alló que es CODIFIQUI pot ser tractat ,
en aquella epoca , per els equips UR de IBM, les maquines de topes que suministrava Gispert, i,........
aquell flamant IBM S/360


en fin uns figures!!!!

,.... uns models de InNovació,
persones amb Visió, equips entusiastes
dignes de mostrar se com a model en aquest primer 8 del segle 21